a


a
Od A do Z; od a do zet «od początku do końca, wszystko, całkowicie»: Leciały epitety, że zdrajca, że fałszywy, na koniec, że kłamie od A do Z. T. Kwiatkowski, Panopticum.
Jeśli (jak) się powiedziało a, (to) trzeba powiedzieć b zob. powiedzieć 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.